2009. aug. 26.

Séta reggel" A természetben egyetlen működés sem ok nélkül való: értsd meg az okot és nem lesz szükséged a tapasztalatra."

Leonardo da Vinci
"A csodák nem természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk."

Szent Ágoston


"Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz, hanem az, aki minden javát lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne sorsot, embernek egyedül emberi oldalát értékeli. A természetet fogadja el tanítójául, az ő törvényei szerint formálódik, és úgy él, ahogy a természet előírta: biztos ítéletű, rendületlen, rettenthetetlen, megmozdíthatja valamilyen erő, de fel nem kavarhatja. Ha a sors hatalmas erővel a lehető legártalmasabb dárdáját röpíti felé, eltalálja ugyan, de nem sebzi meg."

Lucius Annaeus Seneca
" Egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó és ő már nem ugyanaz az ember."

Herakleitosz
"Megkérdezték egy bölcstől: - A sok híres fa közül amelyet a Magasságos Isten sudárnak, s terebélyesnek teremtett, egyetlenegyet sem neveznek "azadnak", vagyis szabadnak, csupán a ciprust, mely gyümölcsöt nem terem. Milyen titok van ebben elrejtve? - És a bölcs ekképpen válaszolt:- Mindegyik fának megvan a maga termése, és a maga kijelölt évszaka, amelyben zöldell és virágzik, más évszakban ellenben hervad és kiszárad. A ciprus azonban nincsen alávetve e váltakozásnak, mert minden évszakban egyforma üde és zöld, s ilyen természetű az "azad", a vallásban szabad ember is."


Henry David Thoreau


Nincsenek megjegyzések: